GRAVITAS(映像制作会社)

Sekai no Gyuniku Taikoku uruguay Gyukaku 牛角/世界の牛肉大国ウルグアイ篇

CREDIT

Styrist:Makie Kagawa